Thứ 5, Ngày 18/07/2024 -

Thôn đặc biệt khó khăn có tỷ lệ hộ nghèo tối thiểu là 25%
01/08/2012  00:00 1.456 Lượt xem

Dữ liệu đang được cập nhật, xin vui lòng quay lại sau.

Thông tin liên quan