Thứ 3, Ngày 23/07/2024 -

Phương án khung phòng chống lụt bão và giảm nhẹ thiên tai giai đoạn 2014-2015 trên địa bàn thành phố Kon Tum
21/04/2014  00:00 1.246 Lượt xem

Dữ liệu đang được cập nhật, xin vui lòng quay lại sau.

Thông tin liên quan