Thứ hai, Ngày 29/05/2023 -

Phương án khung phòng chống lụt bão và giảm nhẹ thiên tai giai đoạn 2014-2015 trên địa bàn thành phố Kon Tum
21/04/2014  00:00 899 Lượt xem

Dữ liệu đang được cập nhật, xin vui lòng quay lại sau.

Thông tin liên quan